Collegium Maius (Lipiec 3, 2010)

Collegium Maius to najstarszy budynek Akademii Krakowskiej datujemy go na 1400 rok. Kiedy to Władysław Jagiełło wykupił budynek z rąk Pęcherzów z Rzeszotar. Z czasem budowla ta powiększyła się po przez wykup sąsiednich budynków w XV wieku. Od tego czasu zaczęto używać nazwy Collegium Maius. Jeśli chodzi o przeznaczenie budynku mieściły się tam sale wykładowe, [...]


Copyright © 2005 Yourcopyright. All Rights Reserved | Design: YGoY