Kolebka cywilizacji

Opublokowan: Kwiecień 8, 2010 | Kategoria: Turystyka

Grecję z całą pewnością możemy uznać z kolebkę cywilizacji zachodniej. W tym stosunkowo niewielkim kraju leżącym na krańcu Półwyspu Bałkańskiego narodziły się idee i myśli, z których współcześni ludzie czerpią swoje inspiracje, natchnienie, kulturę.

Aby poznać dokładnie i na własną rękę ten cudowny kraj, dobrym pomysłem będzie myśl „Grecja wczasy 2010”. W Grecji narodziły się między innymi: demokracja, sport , filozofia i teatr. Warto wspomnieć o każdym z tych filarów współczesnej kultury i cywilizacji. Demokracja oznacza „rządy ludów”, władza należy do obywateli, znaczny wkład w rozwój miał również starożytny Rzym, który jednak od Greków przejął tę formę władzy. Sport objawiał się przede wszystkim w organizacji igrzysk olimpijskich. Igrzyska w obecnej formie wywodzą się od starożytnej Olimpii, w której odbywały się zawody, poświęcane bogom, na czas których ustawały wojny, konflikty itp. Sport ogólnie miał wysokie znacznie. W państwach – miastach istniały szkoły sportowe, sport uprawiano na co dzień. Również dla Greków ważnym elementem była filozofia. Ciekawość doprowadziła do tego, iż grupka osób zaczęła dochodzić drogą rozumu skąd powstał świat, dlaczego jest taki a nie inny. Filozofie tłumaczy się jako umiłowanie mądrości.

Ateńska szkoła filozofów wykształciła takich myślicieli jak między innymi Platon, Sokrates, Arystoteles, Heraklit czy Pitagoras. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla każdego obywatela polis greckiego były tak zwane dionizje, które odbywały się na cześć boga Dionizosa. Tutaj narodził się teatr. Wystawiano sztuki teatralne obrazujące stosunki między bogami a ludźmi, wyśmiewano (w komediach) na przykład panujące rządy, czy też wpadki polityków. O tych i innych filarach można by opowiadać bardzo długo. Jednak najlepiej będzie przekonać się na własnej skórze, wrócić do tej kolebki cywilizacji. Najprostszą drogą do tego będzie zaplanować wakacje 2010 roku właśnie w Grecji.

» Kategoria: Turystyka

Leave a Reply

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.

Copyright © 2005 Yourcopyright. All Rights Reserved | Design: YGoY