Jednorazowe odszkodowanie

Opublokowan: Marzec 10, 2010 | Kategoria: Nauka

Członkami rodziny uprawnionymi do jednorazowego odszkodowania są:

 Wysokość jednorazowego odszkodowania przysługującego w razie śmierci ubezpieczonego zależy od liczby uprawnionych członków rodziny i stopnia ich pokrewieństwa ze zmarłym. Wynosi ona:

» Kategoria: Nauka

Comments are closed.

Copyright © 2005 Yourcopyright. All Rights Reserved | Design: YGoY